ASKO Oslofjord Byggetrinn 2

I dette prosjektet har Vial utarbeidet tekniske planer med beskrivelse innenfor utenomhus i fagområdene Veg, Vann og avløp og landskapsutforming, samt prosjektering av oljeutskillere og vaskeanlegg. Modellbasert leveranse etter ASKO BEP.

Sted
Hanekleiva 76, 3070 Sande i Vestfold

Oppdragsgiver
Asko AS