TJENESTER

Arealplaner

 • Kartlegging av område tidligfase og utarbeidelse av forprosjekt
 • Styring av arealplanprosesser
 • Utarbeidelse av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
 • Oppfølging av planprosesser til vedtatt offentlig plan

Infrastruktur

 • Prosjekt og prosjekteringsledelse for planarbeid

Utarbeidelse av:

 • Veg og gang -og sykkelveg planer
 • Planer vegsystem for bolig og næringsområder
 • Prosjektering av VA og overvannshåndtering for bolig og næringsområder
 • Prosjektering av støyskjermer og natursteinsmurer
 • Utarbeidelse av beskrivelse innen NS 3420 og prosesskoden
 • Utarbeidelse av anbudsgrunnlag, utlysning og evaluering av tilbyder
 • Oppfølging i byggefasen

Byggeteknikk

 • Kompetanse innen stål, tre og betongkonstruksjoner
 • Prosjektering av boligblokker, næringsbygg og eneboliger

Vi vil kunne påta oss oppgaver av ulik størrelse og samarbeider med andre konsulenter som utfyller de områder hvor Vial AS ikke har forespurt kompetanse.
Vi vil også kunne være bidragsyter hvor andre firmaer mangler kompetanse som Vial AS innehar.