VDC

Vi kan tilby tjenester og bistand innen prosjekteringsledelse med sertifisert personell med VDC kompetanse innen samhandlingsprosess-styring.

Vi gjør prosjektering og oppfølging etter VDC metodikken med bruk av ICE-sesjoner oppfølgingsplaner og PPM systemer samt visualisering av fremdriftssaker i BIM

710 Tengs_Detalj7

Utarbeidelse av:

  • Prosjektutvikling
  • Prosjektledelse og prosjekteringsledelse
  • Smart bruk av teknologi og programvare
  • BIM-koordinator
  • Ansvarlig søker
  • SHA-koordinator (utførelse/prosjektering)
  • Drone til film og fotomontage, befaring og kartlegging
Fv510_Nesbuvegen_Sola_07_Kulvert