KONTAKT

Vial AS
Auglendsmyrå 17B
4016 Stavanger
Orgnr. 898241882

Telefon: 99 42 31 00
E-post: vial@vial.no

Kontaktperson Infrastruktur og plan:
Daglig leder
Rune Jonassen
Telefon: 474 81 628
E-post: rj@vial.no

Kontaktperson Byggeteknikk:
Thomas Tønnessen
Telefon: 975 30 314
E-post: tt@vial.no