KONTAKT

Sentralbord:
Telefon: 99 42 31 00
E-post: vial@vial.no

Kontaktperson Infrastruktur og plan
Rune Jonassen
Telefon: 474 81 628
E-post: rj@vial.no

Kontaktperson Byggeteknikk
Thomas Tønnessen
Telefon: 975 30 314
E-post: tt@vial.no

Adresse:
Vial AS
Auglendsmyrå 17B
4016 Stavanger

Orgnr. 898241882

SEND FORESPØRSEL