OM OSS

Vial AS ble etablert i 2012 og holder til på Åsen i Stavanger. Vi er i dag en bedrift med 20 ansatte og består av erfarne og nyutdannede ingeniører og sivilingeniører med tverrfaglig kompetanse innen våre fagområder.

Vi søker alltid nye engasjerte og motiverte ansatte innen arealplan, veg og vann- og avløpsplanlegging, byggteknikk, VDC,
bygg- og prosjektledelse.

 

Eksempler på prosjekteringsoppgaver:

 

  • Motorveier

  • Fylkesveger

  • Gang og- sykkelveger

  • Boliggater

  • Støyskjerming

  • Underganger

  • Murer

  • Ferjekaier

  • Miljøgater

  • Trafikksikring

  • Rekkverk

  • Tekniske bygg

  • Tuneller

  • Belysningsplan

  • Skilt og- oppmerkingsplaner

 

  • Kontorbygg

  • Næringsbygg

  • Boligbygg

  • Broer

  • Tre, stål og betongkonstruksjoner

  • Reguleringsplaner

  • Planprosess til vedtatt plan

  • Utendørsplaner

  • Kartlegging av område tidligfase

  • Utarbeidelse av forprosjekt

  • VA anlegg

  • Overvannshåndtering

  • Beskrivelse innen NS3420 og prosesskoden

  • Anbudsgrunnlag