OM OSS

Vial AS ble stiftet april 2012. Vi holder til i Auglendsmyrå i Stavanger.

Vial AS tilbyr tjenester innen planlegging av infrastruktur og byggeteknikk.

Vial AS har lang erfaring innen planlegging av samferdsel og infrastruktur samt byggeteknisk prosjektering. Oppdragsgivere har vært Statens vegvesen, kommuner, entreprenører og private aktører.

Eksempler på prosjekteringsoppgaver:

 • Motorveier
 • Fylkesveger
 • Gang og- sykkelveger
 • Boliggater
 • Støyskjerming
 • Underganger
 • Murer
 • Ferjekaier
 • Miljøgater
 • Trafikksikring
 • Rekkverk
 • Tekniske bygg
 • Tuneller
 • Belysningsplan
 • Skilt og- oppmerkingsplaner
 • Kontorbygg
 • Næringsbygg
 • Boligbygg
 • Broer
 • Tre, stål og betongkonstruksjoner
 • Reguleringsplaner
 • Planprosess til vedtatt plan
 • Utendørsplaner
 • Kartlegging av område tidligfase
 • Utarbeidelse av forprosjekt
 • VA anlegg
 • Overvannshåndtering
 • Beskrivelse innen NS3420 og prosesskoden
 • Anbudsgrunnlag