OM OSS

Vial AS ble stiftet april 2012. Vi holder til i Auglendsmyrå i Stavanger.

Vial AS tilbyr tjenester innen planlegging av infrastruktur og byggeteknikk.

Vial AS har lang erfaring innen planlegging av samferdsel og infrastruktur samt byggeteknisk prosjektering. Oppdragsgivere har vært Statens vegvesen, kommuner, entreprenører og private aktører.

Eksempler på prosjekteringsoppgaver:

 • motorveier
 • fylkesveger
 • gang og- sykkelveger
 • boliggater
 • støyskjerming
 • underganger
 • murer
 • ferjekaier
 • miljøgater
 • trafikksikring
 • rekkverk
 • tekniske bygg
 • tuneller
 • belysning
 • skilt og- oppmerkingsplaner
 • kontorbygg
 • næringsbygg
 • boligbygg mm.