Landskap

Vi tilbyr tjenester innenfor landskapsarkitektur av område tidligfase og utarbeidelse av forprosjekt. Vi har erfaring fra utforming av grøntarealer, industriområder, nærmiljøanlegg, byrom, lekeområder på skoler og uteområder for private og offentlige. Våre erfaringer gjør at vi kan tilby gode tekniske løsninger, universell utforming, god materialbruk og terrengtilpassing. Alle våre prosjekter blir illustrert og modellert for god samhandling i prosjektet

Trafo-2_NSEP-1400x800

Utarbeidelse av:

  • Utomhusplaner
  • Stedsanalyser/utredninger
  • Planteplaner
  • Grøntplaner
  • Skjødselsplaner
710 Tengs_01_Mot sør-øst2