Tverrfaglige løsninger for fremtiden

Vi har lang erfaring innen planlegging av samferdsel og infrastruktur, samt byggeteknisk prosjektering.

Innovative · Engasjerte · Allsidige · Inkluderende

Vi utgjør i dag en bedrift sammensatt av erfarne profesjonelle, så vel som nylig utdannede ingeniører og sivilingeniører, alle med omfattende faglig kompetanse innenfor våre respektive fagområder.

Gjennom nært samarbeid med våre partnere, tar vi ansvar for hele prosessen knyttet til utvikling og tilrettelegging av områder for etablering og bruk av fornybar energi. Dette inkluderer planlegging, implementering og drift av prosjekter som fremmer overgangen til en mer bærekraftig og miljøvennlig energiproduksjon.

Prosjekter

710 Tengs_01_Mot sør-øst2

Reguleringsplan Næringsområde Tengs

Regulering av næringsområde på Tengs i Eigersund kommune. Planen er en utvidelse av eksisterende næringsområde.
IMG_7982 retusjert

Nesbuvegen

Felles prosjektering av Tekniske planer for RFK sine planer for Nesbuvegen, og i forbindelse med Sola...
samferdsel

Auglendsdalen rundkjøring

Nytt kryss på Fv 4550 Auglendsdalen. Prosjektet var regulert til kanalisert venstre avkjøringsfelt, og ble først...