Byggeteknikk

Vial AS har mange års erfaring innen byggeteknikk, både for private og offentlige byggherrer. Vi leverer alt fra mindre konstruksjoner til større omfattende prosjekter. Vi leverer tverrfaglige tjenester innen konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.

Kjerrberget-skole_Sola

Utarbeidelse av:

  • Kompetanse innen prosjektering av stål, tre og betong
  • Bygg: Kontorbygg, lager, bolig, blokk, skoler osv.
  • Anleggskonstruksjoner, støttemurer, kulverter, bruer og kaikonstruksjoner
  • Prosjektering av bygningsfysikk, energiberegninger, energimerke og dagslyssimulering
Fv541 Bømlo_brokonstruksjon