Vann og avløp

Prosjekt og prosjekteringsledelse for kommunalteknikk ved utarbeidelse av reguleringsplaner og tekniske planer for vann og avløpsanlegg.

Vårt fokus er på gode tekniske løsninger, byggbarhet og effektivitet ved bruk av nyeste teknologi, og effektiv prosjekteringsmetodikk (VDC) for god samhandling og fremdrift.

1067_Tekniske planer Nesbuvegen

Utarbeidelse av:

  • Tekniske planer for vann og avløp, pumpestasjoner mm
  • VA-rammeplaner for bolig og næringsområder
  • Overvannsberegninger og løsninger for overvannshåndtering
  • Hydrauliske simuleringer for mindre nedslagsfelt
  • Utarbeidelse av kostnadsoverslag samt beskrivelse innen NS 3420 og prosesskoden
  • Utarbeidelse av anbudsgrunnlag, utlysning og evaluering av tilbyder
  • Oppfølging i byggefasen
default