Arealplan

Vi tilbyr tjenester innenfor arealplan og kartlegging av område tidligfase og utarbeidelse av forprosjekt. Styring av arealplanprosesser etter beste VDC metode og oppfølging av planprosesser frem til vedtatt offentlig plan.

arealplan

Vi utarbeider:

  • Detaljplaner med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
  • Områdeplaner
  • Planprogram og konsekvensutredning
  • Fag rapporter som trafikkanalyser, mobilitetsplaner, VA rammeplaner, ROS-analyser, mm
  • Mulighetsstudier med Illustrasjonsplaner og
  • Samhandlings modeller i BIM
  • Film, presentasjon og illustrasjoner
North-Sea-Energy-Park_Bjerkreim_Kons-søk-vann_16