IMG_7982 retusjert
Fv510_Nesbuvegen_Sola_07_Kulvert
1067_Tekniske planer Nesbuvegen

Nesbuvegen

Felles prosjektering av Tekniske planer for RFK sine planer for Nesbuvegen, og i forbindelse med Sola kommune sine planer knyttet til Nye Røyneberg Barnehage.

For Røyneberg barnehage har vi detaljprosjektert utenomhusplaner, VA omlegging, fordrøyningsbasseng for barnehagetomten, parkeringsområder, gangveger og over 5m høy natursteinmur med støyskjerm festet i rekkverksbankett på toppen. Natursteinsmuren er felles med RFK og Nesbuvegen sammen med ramper til eksisterende undergang, og omlegging av gang- og sykkelveger langs Nesbuvegen. Området har fått utvidet GS med ny busslomme med parkering for sykler og busskur. Dette er etappe 1 av 2 for Nesbuvegen, etappe 2 vil det bli prosjektert ny bru og kulvert i tillegg til GS-veg.

Prosjektet har omfattende faseplaner med tanke på myke trafikanter ettersom området ligger i nær tilknytning til Røyneberg Skole.

Tegningsbasert prosjekt med bruk av Trimble Connect aktivt i samhandling med prosjekteringsgruppen, byggherrer RFK, Sola kommune og Røyneberg Barnehage (sluttbruker).

Sted:
Sola

Oppdragsgiver:
Sola kommune + Rogaland fylkeskommune

Prosjektering:
Vial AS

 

Flere prosjekter

Svåheia-vindkraftverk

Svåheia vindkraftverk

Trafo-2_NSEP-1400x800

Nettilknytning av North Sea Energy Park

Egersund-vindpark_bg5

Egersund Vindpark