Byggsøk

Vial kan bidra som bindeledd mellom tiltakshaver og kommune i forhold til å søke om tillatelser for å få tiltak godkjent. Slik sikres det at byggeprosjektet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

110_Kleppevarden_Team-Bygg_VVA10_Bilder07_Mars-17-som-bygget-IMG_9737

SHA planer

Vi utarbeider også SHA-planer. SHA-planer skal utarbeides for alle bygge- og anleggsprosjekt.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er forankret i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

default