Samferdsel

Prosjekt og prosjekteringsledelse for samferdselsprosjekter, og utarbeidelse av reguleringsplaner og tekniske planer for vei og gater.

Vårt fokus er på gode tekniske løsninger, byggbarhet og effektivitet ved bruk av nyeste teknologi og effektiv prosjekteringsmetodikk (VDC) for god samhandling og fremdrift.

samferdsel

Utarbeidelse av:

  • Veg og gang- og sykkelveg planer
  • Planer for vegsystem i bolig og næringsområder
  • Prosjektering av støyskjermer og natursteinsmurer
  • Trafikkanalyser, trafikktelling, trafikkvurderinger og skiltplaner
  • Utarbeidelse av kostnadsoverslag samt beskrivelse innen NS 3420 og prosesskoden
  • Utarbeidelse av anbudsgrunnlag, utlysning og evaluering av tilbyder
  • Oppfølging i byggefasen
samferdsel-infrastryktur