Totalentreprise Fv 541 Sakseid – Hestaneset

Ny 10km veg på Fv 541 Bømlo. Prosjektering av komplett nytt veianlegg med kulvert og ny bro. Komplett utarbeidelse utarbeidelse av plan- og profiltegninger, dimensjonering av overbygning, drens- og overvannshåndtering, stikningsdata og 3D arbeidsdata til maskinstyring.

Sted
Bømlo

Oppdragsgiver
Vestlandet Fylkeskommune

Totalentreprenør
Bertelsen & Garpestad AS

Prosjektering
Vial AS