Gartnerhagen

 

  

Totalentreprenør: Jærentreprenør AS

RIB: Vial AS

Vial AS har prosjektert betong, betongelement samt bygningsfysikk.

Boligblokken består av 4 etasjer samt parkeringskjeller.