Trafo-2_NSEP-1400x800

Nettilknytning av North Sea Energy Park

Søknad om anleggskonsesjon for 132 kV linjer Bjerkreim-Hetlandsskogen og Hetlandsskogen transformatorstasjon 132/22 kV sammen med Rogaland industrinett. 

Flere prosjekter

Svåheia-vindkraftverk

Svåheia vindkraftverk

Trafo-2_NSEP-1400x800

Nettilknytning av North Sea Energy Park

Egersund-vindpark_bg5

Egersund Vindpark