North Sea Energy Park

Skal du delta på folkemøte torsdag 13.august, og har spørsmål, vennligst fyll ut skjema under:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h1CgifmtxUK-Siz5R9fzuznJqGwSJxFOmRccd2nHU3lUM0haWEk0OVBTMzZYOVlFM1RNVktQWEdIOCQlQCN0PWcu
Spørreskjema til folkmøte
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h1CgifmtxUK-Siz5R9fzuznJqGwSJxFOmRccd2nHU3lUM0haWEk0OVBTMzZYOVlFM1RNVktQWEdIOCQlQCN0PWcu

Vi har fått det spennende oppdraget med å regulere dette store næringsområdet i Bjerkreim kommune!

North Sea Energy Park er en 250 hektar næringspark, planlagt for kraftintensiv industri slik som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og landbasert fiskeoppdrett.

  • Forsynes med fornybar kraft
  • Strategisk lokalisert i nærhet til Stavanger lufthavn, Sola (50 minutter)
  • Dypvannskai tilgjengelig i nærheten
  • Planlagt krafttilførsel på 300 MW
  • Optisk fibertilkobling tilgjengelig
  • Vannkjøling tilgjengelig

Mer info om prosjektet finner du her: