North Sea Energy Park

Vi har fått det spennende oppdraget med å regulere dette store næringsområdet i Bjerkreim kommune! North Sea Energy Park er en 250 hektar næringspark, planlagt for kraftintensiv industri slik som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og landbasert fiskeoppdrett.

Les mer