Nesbuvegen

Felles prosjektering av Tekniske planer for RFK sine planer for Nesbuvegen, og i forbindelse med Sola kommune sine planer knyttet til Nye Røyneberg Barnehage. For Røyneberg barnehage har vi detaljprosjektert utenomhusplaner, VA omlegging, fordrøyningsbasseng for barnehagetomten, parkeringsområder, gangveger og over 5m høy natursteinmur med støyskjerm festet i rekkverksbankett på toppen. Natursteinsmuren er felles med RFK…

Les mer

Auglendsdalen rundkjøring

Nytt kryss på Fv 4550 Auglendsdalen. Prosjektet var regulert til kanalisert venstre avkjøringsfelt, og ble først prosjektert som dette. Etter ønske om å oppgradere til rundkjøring ble det utført omregulering og detaljprosjektering. Prosjektering av komplett rundkjøring, utarbeidelse av plan- og profiltegninger, dimensjonering av overbygning, drens- og overvannshåndtering, stikningsdata og 3D arbeidsdata til maskinstyring. Rekkefølgekrav knyttet…

Les mer

Totalentreprise Fv 541 Sakseid

Ny 10km veg på Fv 541 Bømlo. Prosjektering av komplett nytt veianlegg med kulvert og ny bro. Komplett utarbeidelse utarbeidelse av plan- og profiltegninger, dimensjonering av overbygning, drens- og overvannshåndtering, stikningsdata og 3D arbeidsdata til maskinstyring.

Les mer

ASKO Oslofjord Byggetrinn 2

I dette prosjektet har Vial utarbeidet tekniske planer med beskrivelse innenfor utenomhus i fagområdene Veg, Vann og avløp og landskapsutforming, samt prosjektering av oljeutskillere og vaskeanlegg. Modellbasert leveranse etter ASKO BEP.

Les mer