Byggeteknikk

  • Varhaug skule

    I dette prosjektet har Vial vært ansvarlig for prosjektering av bygningsfysikk, energiberegning og energimerke. StedEikevegen 5, 4360 Varhaug OppdragsgiverSR Entreprenør AS


  • Gartnerhagen

         Totalentreprenør: Jærentreprenør AS RIB: Vial AS Vial AS har prosjektert betong, betongelement samt bygningsfysikk. Boligblokken består av 4 etasjer samt parkeringskjeller.  


  • Kannik Skole

    Totalentreprenør: Faberbygg AS Betongentreprenør: Entreprenør Geir Stangeland AS RIB: Vial AS Påbygg til Kannik skole. Synlige betongvegger supplert med stålsøyler og bjelker. Hulldekker som Etasjeskillere. BIM prosjektering.