Infrastruktur

  • Totalentreprise Fv 541 Sakseid – Hestaneset

    Totalentreprise Fv 541 Sakseid – Hestaneset

    Ny 10km veg på Fv 541 Bømlo. Prosjektering av komplett nytt veianlegg med kulvert og ny bro. Komplett utarbeidelse utarbeidelse av plan- og profiltegninger, dimensjonering av overbygning, drens- og overvannshåndtering, stikningsdata og 3D arbeidsdata til maskinstyring. StedBømlo OppdragsgiverVestlandet Fylkeskommune TotalentreprenørBertelsen & Garpestad AS ProsjekteringVial AS


  • ASKO Oslofjord Byggetrinn 2

    ASKO Oslofjord Byggetrinn 2

    I dette prosjektet har Vial utarbeidet tekniske planer med beskrivelse innenfor utenomhus i fagområdene Veg, Vann og avløp og landskapsutforming, samt prosjektering av oljeutskillere og vaskeanlegg. Modellbasert leveranse etter ASKO BEP. StedHanekleiva 76, 3070 Sande i Vestfold OppdragsgiverAsko AS